Hem Projektbeskrivning Arkiv Anteckningar Inbjudna Om oss Kontakt

 

 

 

Projektbeskrivning:

På den här hemsidan finner man ett arkiv över ett dödsbo. Dödsboet har tillhört en för oss okänd person som levde mellan 1910 och 2006. Varje föremål i det köpta dödsboet kommer att fotograferas och läggas upp i arkivet på hemsidan allt eftersom arbetet fortskrider. Genom att dokumentera en för oss okänd människas tillhörigheter vill vi se vad som kommer att framträda. Kommer föremålen att åskådliggöra minnen, glömska, tid och händelser? Hur kan man porträttera en okänd avliden via hennes saker och hur är förhållandet mellan sanning och fiktion i ett sådant porträtt?
Vi ser arkivet som ett minnesmärke efter en person och över det århundrade som hon levt i. Med arkivet stoppar vi den naturliga spridningen av hennes saker för en tid och bevarar samtidigt något för eftervärlden. Parallellt med arkiveringen arbetar vi individuellt med verk som ansluter till projektet. Tankar och funderingar som uppkommer under arbetsprocessen kan man följa under Anteckningar.

Alla är välkomna att delta genom att kontakta oss via e-mail eller att skriva i vår gästbok.
Det finns också möjlighet att visa större material under Inbjudna.

 

* 1910 2006 "Ett konstprojekt med utgångspunkt i ett dödsbo" är ett samarbete mellan Nanna de Wilde, Terese Bolander och Kristina Stark. Projektet finansieras med hjälp av KU-medel från KKH och kommer att utmynna i en utställning.